• Детайли от цветни сплави

Институт по металознание съоръжения и технологии, група Варна, осъществява научно – приложна дейност в областта на леене и изработване на детайли от различни видове метални сплави. Групата е специализирана и има натрупан опит в следните основни направления:
1.Изработване и възстановяване на плъзгащи лагери чрез центробежно и гравитационно заливане на калаени композиции К83 и К89, върху основа от стомана, чугун или бронз.
2. Центробежно заливане на втулки от бронз, чугун, стомана.
3.Проектиране и изработване на леярска моделна екипировка, отливане, термообработка и механична обработка на:
– корпусни детайли и работни колела за помпи, компресори и вентилатори от неръждаеми стомани, високохромови чугуни, бронз и др.;
– клапани за компресори – всмукателни и нагнетателни, предпазни клапани;
4.Изработване на:
– лабиринтни уплътнения за компресори от неръждаеми стомани и алуминиеви сплави;
– маслени уплътнения със заливка от бабит;
– сегменти от сив чугун, графитотефлон.
5. Изработване на конструктивна документация на детайли и възли и резервни части:

– химическата и нефтохимическата промишленост
– енергетиката и минната промишленост
– корабостроене