Плъзгащи лагери

В областта на плъзгащите лагери имаме над 30 години опит. Чрез центробежно и гравитационно заливане се изработват и възстановяват плъзгащи лагери с диаметри от ф 60 до ф 2000 мм. За лагерна заливка се използва калаена композиция К83 и сплави на фирмите HOYT и TEGO. Плъзгащите лагери намират приложение във високооборотни въздушни и хлорни компресори, натоварени парни турбини и мултипликатори, корабни двигатели и дизелгенератори, коридорни лагери, турбини за ВЕЦ и др.