Детайли от неръждаеми стомани

От неръждаеми стомани се изработват детайли за хидравличната част на центробежни помпи: спирални тела, работни колела, направляващи апарати,смукатели ; тела за предпазни клапани  и др. Прилагат се  добри практики в леенето и термообработката на аустенитни неръждаеми стомани ( 316 L, 904 L, 06Х28НМД), феритоаустенитни (дуплекс) стомани (1.4462 (2205), 1.4410(2507)) и др.