Детайли от високохромови и сиви чугуни

Детайли от високохромови чугуни, подложени на абразивно, хидроабразивно и ерозийно износване: спирални тела и работни колела за центробежни помпи, дюзи за хидроциклони, облицовъчни плочи за мелници и др. Отливките се изработват от хромникeлови и хроммолибденови чугуни, с твърдост над 60 HRC.